Red kite in flightRed kite in flightRed kite in flightTwo red kites flying togetherTwo red kites flying togetherRed kite in flightImmature White-tailed Eagle